Novinky

Změna času nedělní zkoušky v Oseku!!!

24.09.2016 19:13
Zkouška Spojených sborů s orchestrem je posunuta. Všichni se sejdeme před informačním centrem v areálu kláštera v Oseku v 15.15 hodin.

Zkouška a vystoupení Spojených sborů Podkrušnohoří 25.9.2016 v Oseku

08.09.2016 15:24
 Dne 25.9.2016 se v opatském chrámu cisterciáckého kláštera v Oseku uskuteční koncert k 700. výročí narození Karla IV. (viz plakát v rubrice Pozvánky na koncerty). Jak již byly jednotlivé sbory informovány, na koncertě také zazní HYMNUS O PERLE.   Zkouška Spojených sborů...

Josef M.Wolfram - Missa solemnis in D

06.03.2016 10:07
Do rubriky "Notový archiv" byl vložen notový materiál Missa solemnis in D Josefa Matyáše Wolframa.

Spojené sbory Poskrušnohoří 2015 - 2017 - setkání 11.října 2015 v Teplicích

02.10.2015 16:02
Úryvek z dopisu Jana Zástěry: "Přespříští rok tomu bude přesně dvě stě let, co Josef Matyáš Wolfram (1789 - 1839) napsal svou slavnostní mši Missu solemnis in D. Jedná se o krásné a efektní hudební dílo již brzy nastupujícího romantismu, které v sobě nezapře četné operní inspirace. Je vhodným dílem...

PŘIJĎTE NA SETKÁNÍ DVOU SBORŮ!

05.02.2015 16:11
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Spojené sbory Podkrušnohoří

Projekt Spojených sborů Podkrušnohoří vznikl na podzim roku 2012. Jeho stěžejní myšlenkou je intenzivnější a bohatší kontakt mezi sbory, které působí v regionu severozápadních Čech. Cílem tohoto kontaktu by se měla stát nejen vzájemná informovanost a kolegiální sdílení sborového dění v okolí, ale především spolupráce sborů na společných uměleckých projektech a koncertních vystoupeních.

Prvním z těchto dílčích projektů je společné nastudování hudební fresky z dějin Oseka pod  názvem Symfonia in honorem Jacobi Trautzli. Vokálně-instrumentální skladba Jana Zástěry byla provedena  na podzim roku 2013 pod taktovkou autora na třech koncertech v Oseku a v Praze.

Historicky prvního projektu Spojených sborů Podkrušnohoří se v září 2013 zúčastnilo 197 zpěváků.